โทษของสุรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโทษของสุรา

  • ผมดื่มสุรานอก..
  • ผมดื่มแต่สุราแพงแพง..
  • ผมไม่ได้ดื่มแต่สุรา ผมรับประทานอาหารด้วย..
  • ผมไม่เคยอดอาหาร..

โทษของสุรา

นี่คือปฏิกิริยาของผู้ป่วยบางส่วนต่อการเจ็บป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผลของการดื่มสุราความจริงนั้นเป็นอย่างไรขอให้ท่านอ่านต่อไป
อันสุราหรือเหล้าหรือน้ำเมาเป็นอื่นเช่นเบียร์ไวน์ บรั่นดี วิสกี้คอนยัคเชียงชุนเหล้าขาวกระแช่ ฯลฯไม่ว่าจะเป็นของผลิตขึ้นในประเทศหรือสั่งมาจากนอกเช่นประเทศจีนประเทศยุโรปหรืออเมริกาไม่ว่าจะมีราคาถูกเพราะได้จากกระบวนการหมักเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้กลั่นกรองหรือมีราคาแพงเพราะได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างดีก่อนเก็บบ่มไว้ในภาชนะพิเศษเป็นเวลานานหลายๆปีเพื่อให้เกิดรสหอมกลมกล่อมก่อนที่จะถูกบรรจุใส่ขวดสวยงามแล้วนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามเครื่องดื่มเหล่านี้ล้วนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือต่างมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพียงแต่จะมีมากบ้างน้อยบ้างตามจำนวน degree คือปริมาณคิดเป็นร้อยละของ alcohol ที่มีอยู่ในเครื่องดื่มเมื่อเทียบปริมาตรต่อปริมาตรหรือจำนวนปรู๊ฟของแอลกอฮอล์ที่บรรจุไว้ถ้ารู้จักใช้แอลกอฮอล์มีประโยชน์หลายอย่างในทางเภสัชกรรม ยาน้ำบางชนิดต้องผสมแอลกอฮอล์เพื่อให้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่และรวดเร็วในทางสังคมนิยมใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเลี้ยงสังสรรค์ทั้งงานเล็กและงานใหญ่บางคนใช้ดื่มเพื่อช่วยเจริญอาหารและถ้าดื่มไม่บันยะบันยาง alcohol ที่ผสมอยู่ก่อให้เกิดโทษขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะดื่มสุรานอกสุราในหรือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปนอื่นๆ และถึงแม้จะรับประทานอาหารร่างกายไม่ขาดสารอาหาร alcohol ก็ยังสามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

คนติดเหล้านอกจากทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองแล้วถ้าหยุดไม่ได้และดื่มมากจนเสียทั้งสุขภาพพลานามัยหน้าที่การงานตลอดจนความอยู่รอดของครอบครัวแล้วทำให้เกิดสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักเพราะฉะนั้นคำกลอนของท่านสุนทรภู่ที่ว่า “ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย” น่าจะมีความถูกต้องมากกว่า “อันเมาเหล้าเข้าสายก็หายไป แต่…..”

จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าถ้าใช้ไม่ถูกหรือยังใจไม่อยู่หรือมากไปหรือดื่มติดต่ออยู่นานเช่นต้องดื่มทุกวันขาดไม่ได้และดื่มครั้งละมากๆหรือดื่มจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจอันพึงกระทำในแต่ละวันสุราเหล้าหรือเบียร์ทำให้เกิดโทษหลายอย่างซึ่งมีทั้งที่เป็นหลักโทษและมหันตโทษจึงควรที่สาธุชนพึงสังวรว่าขอให้เราดื่มสุราอย่าปล่อยให้สุราดื่มเหล้าเป็นอันขาด